A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm GDTX tổ chức lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập ở trường mầm non

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trang bị cho cán bộ quản lý, giáo viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục, dạy học và quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục hòa nhập; tin tưởng vào khả năng của trẻ khuyết tật; tham gia tích cực vào việc huy động nguồn lực góp phần xã hội hóa giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 12 năm 20120, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập ở trường mầm non. Học viên của lớp học là chuyên viên các phòng giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý các nhà trường và giáo viên cốt cán trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh.

Lớp Bồi dưỡng đã hoàn thành mục tiêu chương trình bồi dưỡng đặt ra tại Quyết định số 11584/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập ở trường mầm non.

Chương trình bồi dưỡng là những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 ban hành quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà giáo dục của Việt Nam và quốc tế về giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.

 

  Một số hình ảnh về lớp học

 

 


Nguồn:ttgdtxtinhthainguyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan