A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Livestream: Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức Chuyển đổi số (Tất cả các chuyên đề)

Với sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chuyển đổi số. Chương trình được tổ chức phát trực tuyến tới 191 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trên các nền tảng truyền thông xã hội của Đài PT-TH Thái Nguyên và ứng dụng công dân số C-Thainguyen.

Tài liệu: https://onetouch.edu.vn/tai-lieu-hoc-tap/

Lớp số 3: sáng thứ 6, ngày 8/10/2021: Nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp (....đang diễn ra....)

 

 

 

https://youtu.be/04YDdlI40hw

Nội dung: Chuyên đề 3: Liên hệ, thảo luận và thu hoạch đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp,…

- Giới thiệu về nền tảng đào tạo trực tuyến mở - OneTouch, vai trò tầm quan trọng của MOOC trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh;

- Xác định đích đến và thực trạng của chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị;

- Các vấn đề về con người, thể chế và công nghệ trong chuyển đổi số;

- Xây dựng lộ trình của chuyển đổi số;

- Quản trị thực thi chuyển đổi số;

- Thảo luận nhóm và bản thu hoạch của từng người tham gia.

*THEO DÕI TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH*

1. Lớp số 1: sáng thứ 6, ngày 1/10/2021:

https://www.youtube.com/watch?v=R5Yx9rQTlVk&t=2255s

Nội dung: Nhận thức chung về chuyển đổi số: Chuyển đổi số và Chính phủ/chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

2. Lớp số 1: chiều thứ 6, ngày 1/10/2021:

https://www.youtube.com/watch?v=jtCnj_JhXj4

Nội dung chính:

+ Các cấp độ của chuyển đổi số; Yếu tố thành bại của chuyển đổi số; Đại cương về các công nghệ số.

Phần 2. Phương pháp luận 2-3-5 của chuyển đổi số; Hai quan điểm cơ bản của chuyển đổi số; Ba nguyên tắc cần tuân theo trong chuyển đổi số; Năm vấn đề trọng tâm của chuyển đổi số; Các bước cơ bản làm chuyển đổi số; Liên hệ phương pháp luận 2-3-5 vào chuyển đổi số của địa phương.

3. Lớp số 2: sáng thứ 7, ngày 2/10/2021: Nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

https://youtu.be/zfnxJQNeKy4

Nội dung chính:

Chuyên đề 2: Liên hệ, thảo luận và thu hoạch đối với nhóm đối tượng tập huấn là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Giới thiệu về nền tảng đào tạo trực tuyến mở - OneTouch, vai trò tầm quan trọng của MOOC trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh;

- Xác định đích đến và thực trạng của chuyển đổi số ở địa phương;

- Các vấn đề về con người, thể chế và công nghệ trong chuyển đổi số;

- Xây dựng lộ trình của chuyển đổi số;

- Quản trị thực thi chuyển đổi số;

Thảo luận nhóm và bản thu hoạch của từng người tham gia.

4. Lớp số 2: chiều thứ 7, ngày 2/10/2021: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng về chuyển đổi số liên quan đến các ngành: công thương, giáo dục, y tế...

https://youtu.be/l3qiqk7XmEs


Tác giả: Lý Tiến Hải (Biên tập)
Nguồn:Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết