Lê trao bằng TN ĐH Toán - Tin, Tiếng Anh, Tiếng Trung