• Trần Khánh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912021180
  • Email:
   khanhhue.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Phạm Thị Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0839238383
  • Email:
   phamquang.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Phan Vĩnh Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982237212
  • Email:
   vinhthuy.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Trịnh Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915210927
  • Email:
   thanhtung.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Đoàn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963314384
  • Email:
   doanthao.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Lương Đình Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0838261929
  • Email:
   dinhtoan.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Trần Chu Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382785856
  • Email:
   chuminh.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976117000
  • Email:
   thuhuong.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Lê Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915121898
  • Email:
   minhthu.gdtx@thainguyen.edu.vn
 • Dương Thị Bích Nhuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988389116
  • Email:
   bichnhuan.gdtx@thainguyen.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 31
Tháng 10 : 1.305
Năm 2021 : 12.781