TRUNG TÂM GDTX TỈNH THÁI NGUYÊN KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định số 191/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Lúc đầu với tên gọi là Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng tại chức tỉnh Bắc Thái trên cơ sở bộ máy và đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Cán bộ quản lý giáo dục. Theo Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 14 tháng 9 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái đã đổi tên Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng tại chức tỉnh Bắc Thái thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Thái. Năm 1997 sau khi tái lập tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Thái đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Với cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc và 04 phòng chức năng (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Phòng Tin học - Ngoại ngữ, Phòng Dạy nghề - Hướng nghiệp), tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị là 45 đồng chí, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong đơn vị cùng với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, Trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nhất định. Với phương châm tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết, Trung tâm luôn quyết tâm giữ vững và nâng cao cả về quy mô và chất lượng hoạt động với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng và dạy nghề hướng nghiệp rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người dân.

Một số loại hình đào tạo tại Trung tâm gồm: Đại học GD Mầm non, Đại học GD Tiểu học, Đại học Sư phạm các ngành, Đại học Kế toán, Đại học Quản trị kinh doanh, Đại học Luật, Đại học Quản trị văn phòng, Đại học Công tác xã hội, Đại học Thư viện - Thiết bị thí nghiệm,… Các loại hình bồi dưỡng cấp chứng chỉ như: Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ, văn phòng thống kê, văn hóa xã hội, thư viện thiết bị trường học, y tế trường học,… Đặc biệt, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh. Các loại hình dạy nghề hướng nghiệp cho học sinh phổ thông gồm: Nghề điện, Nhiếp ảnh, Làm hoa – cắm hoa, Móc len, Thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật, …

Để góp phần xây dựng một xã hội học tập với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên đã tích cực nâng cao nhận thức cho mọi người về chủ trương xây dựng một xã hội học tập thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và việc quảng bá rộng rãi về sự cần thiết phải học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi người, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; Tranh thủ sự lãnh đạo của ngành, của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương, của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; Nêu cao vai trò của người lãnh đạo đơn vị và và phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng một xã hội học tập với phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề”; Mở rộng và tăng cường hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục uy tín trong cả nước. Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý các lớp, đảm bảo nề nếp trong dạy và học, giám sát việc thực hiện chương trình theo kế hoạch để nâng cao chất lượng dạy - học, giữ vững thương hiệu của Trung tâm; Tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong các hoạt động giáo dục.

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chính phủ và Huân chương lao động hạng Ba. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, Trung tâm sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và dạy nghề hướng nghiệp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Địa chỉ:  Ngõ 185 đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Email :ttgdtxtinh@thainguyen.edu.vn

Điện thoại : 02083854265

 

Ban Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên